Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα μαθήματα που διδάσκονται από τα μέλη ΔΕΠ και τους συνεργάτες του Εργαστηρίου Ωκεανογραφίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα πλαίσια των αντικειμένων που το Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του προβλέπει, είναι τα παρακάτω.

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Γεωπονίας

 • Οικολογία

 • Γεωχημεία

 • Στατιστική

 • Ωκεανογραφία

 • Μικροβιολογία

 • Θαλάσσια Βιολογία

 • Οικοτοξικολογία

 • Κατασκευές Υδατοκαλλιεργειών

 • Βιοποικιλότητα

 • Οικονομία και αποτίμηση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων

 • Μικροβιακή οικολογία υδάτινων οικοσυστημάτων

 • Διαχείριση αλιευτικών αποθέματων

 • Μεθοδολογία οικονομικής αποτίμησης υδάτινων πόρων

 • Υδατοκαλλιέργειες και περιβάλλον

 • Περιβαλλοντική γεωχημεία

 • Θαλάσσια βενθικά οικοσυστήματα

 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

 • Εφαρμογές υδρόβιων μικροοργανισμών

 • Εκτιμητική και λογιστική στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες

 • Ιστολογία

 • Αξιολόγηση επενδύσεων

 • Οικονομική δημογραφία και φυσικοί πόροι

 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος