Ενημέρωση


Καλώς ήρθατε στις σελίδες μας

 
Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ιδρύθηκε στο πλαίσιο μιας καινοτόμου πρωτοβουλίας, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά στην επιστήμη της Iχθυολογίας.

 

 

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών

 
Μεταξύ των στόχων του Προγράμματος Σπουδών, είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών στην ανάπτυξη, εφαρμογή και μετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών, σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των αλιευτικών προϊόντων καθώς και την αειφορική διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος.
Η αυτόνομη εκπαιδευτική λειτουργία του άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 2002-03. Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος βρίσκεται στο Βόλο, στην περιοχή Φυτόκου του Δήμου Ν. Ιωνίας, στο κτίριο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.
 

Στρατηγική - όραμα του Τμήματος

 

Ο βασικός πυλώνας της στρατηγικής του Τμήματος στοχεύει στην παραγωγή και μετάδοση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης σε κρίσιμα ζητήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη και εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο της ελληνικής οικονομίας, όπου ελάχιστοι πλέον κλάδοι είναι ανταγωνιστικοί, η συμβολή σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, η ανάπτυξη και διάδοση νέας τεχνολογίας και καινοτομιών, αναμφίβολα θα προσδώσει νέα δυναμική και υπαρξιακή οντότητα σε αυτούς που τελικά θα καταφέρουν να την προσφέρουν. Ο κλάδος της αλιευτικής παραγωγής στη χώρα μας διαφαίνεται ότι παρουσιάζει αξιοσημείωτη δυναμική, καθώς έχει επιδείξει μια αξιόλογη πορεία τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με τη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών. Ωστόσο, όσο περισσότερο αναπτύσσεται ένας κλάδος τόσο περισσότερο αυξάνεται ο βαθμός εξάρτησής του από α) τη νέα – σύγχρονη γνώση, β) τις τεχνολογικές καινοτομίες και γ) την τεχνική υποστήριξη.

Συνεπώς, οι επιμέρους στόχοι της στρατηγικής του Τμήματος διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Έμφαση στον παραγωγικό χαρακτήρα του Τμήματος,
  2. Παραγωγή και μεταλαμπάδευση νέας γνώσης σε αντικείμενα αιχμής για την εκτροφή και κατ’ επέκταση την παραγωγή νέων, επιθυμητών από την αγορά, αλιευτικών προϊόντων,
  3. Έμφαση σε κρίσιμα ζητήματα όπως είναι η βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής και κατ’ επέκταση των τελικών καταναλωτικών προϊόντων,
  4. Προσανατολισμός σε ζητήματα αιχμής, όπως είναι η τόνωση της ζήτησης και των εξαγωγών, που θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της ομαλότερης διάθεσης, διά μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων,
  5. Ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών σε ότι αφορά τη μελέτη και διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος.
  6. Ανάπτυξη βιοτεχνολογικών καινοτομιών σε ότι αφορά τη μελέτη και παραγωγή βιοδραστικών προϊόντων, στο πλαίσιο της κάλυψης της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης των προϊόντων αυτών, σε εθνικό και ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο.

 

 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος