Ερευνητικές Δραστηριότητες PDF Εκτύπωση E-mail


Στο Εργαστήριο Ιχθυολογίας - Υδροβιολογίας, έχουν εκπονηθεί και εκπονούνται  ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, από τα μέλη ΔΕΠ και τους Συνεργάτες του εργαστηρίου, σύμφωνα με τα αντικείμενα που διακονούνται σ’ αυτό.

Χρίστος Νεοφύτου, Καθηγητής


I. ΕΚΠΟΝHΘΕΝΤΑ

 • "Απογραφή του ιχθυοπληθυσμού των ρεμάτων στους νομούς Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου" που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας.
 • "Απογραφή του πληθυσμού, του χρόνου εισόδου, των μεγεθών κ.λπ. των ανοδικών χελιών σε ποτάμια της Μακεδονίας και της Θράκης που εκβάλλουν στο Αιγαίο Πέλαγος" που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας.
 • "Continuing Vocational Training of  Employees  in European Aquaculture Industry" που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του ABERDEEN (Αγγλία), το Πανεπιστήμιο Cork (Ιρλανδία) και το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης "ΔΗΜΗΤΡΑ".
 • "Διερεύνηση του υδατικού δυναμικού της υδροφορίας της σήραγγας Καλλιδρόμου και των δυνατοτήτων αξιοποίησής της", που χρηματοδοτήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας.
 • "Υδατοκαλλιέργεια και παράκτια οικονομική και κοινωνική αειφορία (AQ.C.E.S.S.)",σε συνεργασία με χώρες τις Ευρώπης που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Partner).
 • "Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση" (ΚΕΠΙΣ) που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • "Μελέτη ορεινής υδρονομίας για την αντιπλημμυρική διευθέτηση και την οικολογική διαχείριση του ποταμού Σπερχειού", που χρηματοδοτήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας.
 • "Διευθέτηση των χειμάρρων Αρχανίου, Περιβολίου και Ρεγκινίου και οριστική μελέτη ενός ανά χείμαρρο αντιπλημμυρικού φράγματος πολλαπλών σκοπών", που χρηματοδοτήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας.
 • "Μελέτη της βιολογίας των μεταπρονυμφών και νεαρών ατόμων της ενδημικής γαρίδας Melicertus kerathurus στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου σε σχέση με βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες" στα πλαίσια του Προγράμματος «Ηράκλειτος: Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • « Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Νομού Τρικάλων για την περίοδο 2007 - 2015», που χρηματοδοτήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων.
 • «Εξοπλισμός μονάδων οστρακοκαλλιεργειών σε σχέση με τη βιωσιμότητά τους», που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΑΛ.
 • «Διερεύνηση της υδροβιολογικής αξίας των ορεινών υδάτινων πόρων του γεωγραφικού διαμερίσματος Θεσσαλίας» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μεταδιδακτορικής έρευνας και χρηματοδοτήθηκε από τη Διεύθυνση Υποτροφιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • "Καθορισμός των ποιοτικών προδιαγραφών των εκτρεφόμενων σαλιγκαριών Hellix aspersa" «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ»,σε συνεργασία με την πρότυπη μονάδα εκτροφής σαλιγκαριών Βελβεντού Κοζάνης, που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • «Βελτίωση της αειφορικής παροχής δημοτικών υπηρεσιών στο πεδίο του πόσιμου νερού και στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων - MUNSERVNET-  Improving Sustainability of MunicipalService Provision in the field of water and waste water management»,σε συνεργασία με Ευρωπαϊκές χώρες μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρίας Νομού Τρικάλων, που χρηματοδοτήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC EastZone.
 • «Δίκτυα των Πάρκων - Reseau des Parcs»,σε συνεργασία με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και με διάφορες άλλες προστατευόμενες περιοχές της Ευρώπης, που χρηματοδοτήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC SUD.
 • «MYTIMED»,σε συνεργασία με την ΑΝ.Ε.Μ. της Νομαρχίας Μαγνησίας, που χρηματοδοτήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC MEDDOC.
 • «Δομή στήριξης της Αλιευτικής και Οικονομικής Δραστηριότητας στον Παγασητικό κόλπο» σε συνεργασία με την Α.Ν.Ε.Μ. Α.Ε., την Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Παράκτιας Αλιείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αρχή Διαχείρισης Ε.Π.ΑΛ.
 • «Αειφορική Αλιευτική Στήριξη του Παγασητικού Κόλπου» σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Παράκτιας Αλιείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αρχή Διαχείρισης Ε.Π.ΑΛ.
 • «Διερεύνηση των δυνατοτήτων φυσικού εμπλουτισμού της φραγμαλίμνης Σμοκόβου, Νομού Καρδίτσας προς εκμετάλλευσή της» που χρηματοδοτείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας.
 • «MeSFiDe», σε συνεργασία με την ΑΝ.Ε.Μ. της Νομαρχίας Μαγνησίας, που χρηματοδοτείται από τη Διαχειριστική Αρχή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB ARCHIMED.
 • «Πρακτική Άσκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης - Γ' Φάση» του μέτρου 2.4 «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας», Ενέργεια 2.4.2 «Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης», Κατηγορία Πράξεων 2.4.2.α «Πρακτική Άσκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

II. ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΑ

 • «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.3 «Μεταπτυχιακά - Έρευνα - Υποτροφίες», Κατηγορία Πράξεων 2.2.3.α. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Παναγιώτα Παναγιωτάκη, Αν. Καθηγήτρια


I. ΕΚΠΟΝHΘΕΝΤΑ

 • 1995 Επιστημονική Διακρατική Ελληνο-Γαλλική συνεργασία με τίτλο «Semi-extensiνe cultiνation of sole (Solea solea) in ponds with appropriate management procedures»
 • 1997 ΠΕΝΕΔ «Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης του Δυτικού Παγασητικού Κόλπου με έμφαση στην παραγωγικότητα για την ημι-εκτατική εκτροφή του πλατύψαρου γλώσσα (Solea solea)».
 • 2001 Επιστημονικός υπεύθυνος «Διερεύνηση μεθόδων συντήρησης εντατικά εκτρεφομένων ιχθύων με τη χρήση ΜΑΡ (Modified Atmosphere Packaging) σε σχέση με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και τη γεωγραφική προέλευση».
 • 2004 «Δημιουργία δομής στήριξης της αλιευτικής δραστηριότητας στον Παγασητικό κόλπο».
 • 2004 Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΠ.ΑΛ. «Εισαγωγή γλώσσας (Solea solea) προς αποκατάσταση και διατήρηση αλιευτικού αποθέματος στον Παγασητικό Κόλπο».
 • 2010 Επιστημονικός υπεύθυνος «Δυνατότητα ενίσχυσης των ενδιαιτημάτων πληθυσμών ιχθύων υψηλής εμπορικής αξίας στις ακτές του Νομού Λασιθίου».
 • 2010 Total Foundation «Οικολογία και βιοποικιλότητα φανερόγαμων-αγγειόσπερμων στην Aνατολική Μεσόγειο θάλασσα»
 • 2011 Επιστημονικός υπεύθυνος «Εφαρμογή νέων τεχνικών στην εντατική εκτροφή της τσιπούρας Sparus aurata».

II. ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΑ

 • 2011 ΘΑΛΗΣ «Ανοχή των θαλάσσιων αγγειοσπέρμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών-κυτταρικών-βιοχημικών-μοριακών μηχανισμών σε σχέση με το είδος και το ενδιαίτημα»
 • 2014 Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΠ.ΑΛ. «Βιώσιμη & ανταγωνιστική ιχθυοκαλλιέργεια: η αύξηση αντιστάθμισης ως καινοτόμος και φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχειριστική πρακτική».

 


Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Αναπληρωτής Καθηγητής


I. ΕΚΠΟΝHΘΕΝΤΑ

 • 2010-2013 Υπεύθυνος πακέτου εργασίας στο Total Foundation (Οικολογία και βιοποικιλότητα φανερόγαμων-αγγειόσπερμων στην ανατολική Μεσόγειο θάλασσα). Προϋπολογισμός/Αρχή χρηματοδότησης: 19.338,84€/ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ
 • 2011-2012 Ερευνητής σε ΙΝVΕ HELLAS ΑΕ (Εφαρμογή νέων τεχνικών στην εντατική εκτροφή της τσιπούρας, Sparus aurata)
 • 2009-2010 Ερευνητής σε ΕΠΑΛ ΙΙ (Δυνατότητα ενίσχυσης των ενδιαιτημάτων πληθυσμών ιχθύων υψηλής εμπορικής αξίας στις ακτές του Νομού Λασιθίου)
 • 2008-2010 Επιστημονικώς Υπεύθυνος σε ΕΠΑΛ ΙΙ (Καταγραφή γενετικού υλικού για τη βελτίωση του αλιευτικού αποθέματος στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Βιστωνίδας). Προϋπολογισμός/Αρχή χρηματοδότησης: 65.025,56€/ΥΠΑΑΤ
 • 2007-2008 Ερευνητής σε EΛΚE ΠΘ (Οικονομική εκμετάλλευση και διαχείριση του αχινού, Paracentrotus lividus, στον Παγασητικό κόλπο)
 • 2007-2008 Ερευνητής σε LEADER II (Φυσικός εμπλουτισμός της φραγμαλίμνης στο Σμόκοβο, Νομού Καρδίτσας προς εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής)
 • 2006-2009 Ερευνητής σε ΕΠΑΛ ΙΙ (Aειφορική αλιευτική στήριξη του Παγασητικού κόλπου)
 • 2006-2009 Ερευνητής σε ΕΠΑΛ ΙΙ (Εισαγωγή γλώσσας, Solea solea προς αποκατάσταση και διατήρηση αλιευτικού αποθέματος στον Παγασητικό κόλπο)
 • 2005-2008 Επιστημονικώς Υπεύθυνος σε ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΙΙ (Γενετικός πολυμορφισμός και πληθυσμιακή δομή του ζωνοδέλφινου, Stenella coeruleoalba, με στόχο την διατήρηση του γενετικού αποθέματος στις περιοχές που περιλαμβάνονται στην συνθήκη ACCOBAMS). Προϋπολογισμός/Αρχή χρηματοδότησης: 89.981,81€/ΥΠΕΠΘ
 • 2005-2008 Ερευνητής σε ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΙΙ (Καθορισμός των ποιοτικών προδιαγραφών των εκτρεφόμενων σαλιγκαριών, Helix aspersa)
 • 2004-2007 Ερευνητής σε ΕΠΑΛ ΙΙ (Δημιουργία δομής στήριξης της αλιευτικής δραστηριότητας στον Παγασητικό κόλπο)
 • 2002-2003 Ερευνητής σε LEADER II (Φυσικός εμπλουτισμός της φραγμαλίμνης στην Πραμόριτσα, Νομού Κοζάνης προς εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής)
 • 2000-2003 Ερευνητής σε EPIDEMIE (Βιολογικές εισβολές, Αειφορική διατήρηση βιοποικιλότητας)
 • 1995-1998 Ερευνητής σε PLATON (Ημι-εκτατική εκτροφή του πλατυψάρου γλώσσα, Solea solea σε χερσαίες τεχνητές θαλάσσιες υδατοσυλλογές)
 • 1994-1997 Ερευνητής σε AIR (Agriculture and Agro industry including Fisheries, particularly Genetics in Aquaculture)

II. ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΑ

 • 2015   Ερευνητής σε Aqua EXCEL “Biochemical mechanisms related to sole egg and larval quality” (BIOSOLE), DLO IMARES
 • 2014-  Ερευνητής σε ΕΠΑΛ 07-13/Χρησιμοποίηση των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών στις ιχθυοτροφές της τσιπούρας (Sparus aurata)
 • 2014- Ερευνητής σε ΕΠΑΛ 07-13/Πιλοτικά Σχέδια (Βιώσιμη & ανταγωνιστική ιχθυοκαλλιέργεια: η αύξηση αντιστάθμισης ως καινοτόμος και φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχειριστική πρακτική)
 • 2012- Επιστημονικώς Υπεύθυνος σε ΘΑΛΗΣ (Ανοχή των θαλάσσιων αγγειόσπερμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών - κυτταρικών - βιοχημικών - μοριακών μηχανισμών σε σχέση με είδος και ενδιαίτημα). Προϋπολογισμός/Αρχή χρηματοδότησης: 512.820,50€/ΥΠΑΙΘ

 

Μαριάνθη Χατζηιωάννου

 • Έρευνα στην Εκτροφή Σαλιγκαριών και Βατράχων. Ερευνητικός φορέας: Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, (Τ.Γ.Ι.Υ.Π.), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.), Επιστημονική υπεύθυνη. Χρηματοδότηση: Δωρεές – Χορηγίες (2014 – 2020).
 • Ονόχωνος: το ποτάμι που κυλάει δίπλα στην αυλή του σχολείου μας. Ερευνητικός φορέας: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Συντονίστρια προγράμματος. Χρηματοδότηση: Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2003-2004).
 • Καθορισμός των ποιοτικών προδιαγραφών των εκτρεφόμενων σαλιγκαριών Helix aspersaΕρευνητικός φορέας: Τ.Γ.Ι.Υ.Π., Π.Θ., Μεταδιδάκτορας - κύρια ερευνήτρια Χρηματοδότηση: Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2005- 2007).
 • Σπόγγοι του Αιγαίου και εδώδιμα σαλιγκάρια σαν εναλλακτικές πηγές κολλαγόνου και βιοδραστικών ουσιών . Ερευνητικός φορέας: Τ.Γ.Ι.Υ.Π., Π. Θ. Χρηματοδότηση: ΕΠΑΝ-ΙΙ, Συνεργασία 2011, Γ.Γ.Ε.Τ.  ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • Βιώσιμη και ανταγωνιστική ιχθυοκαλλιέργεια: H αύξηση αντιστάθμισης ως καινοτόμος και φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχειριστική πρακτική. Ερευνητικός φορέας: Τ.Γ.Ι.Υ.Π., Π. Θ. Χρηματοδότηση: Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013.
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Νωπών και Μεταποιημένων Εμπορεύσιμων Σαλιγκαριών. Ερευνητικός φορέας: Τ.Γ.Ι.Υ.Π., Π. Θ. Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Π. Θ. (2009).
 • Μελέτη της δυνατότητας εκτροφής σε κλειστό χώρο των εδώδιμων σαλιγκαριών στην Ελλάδα (Σαλιγκαροτροφία) Ερευνητικός φορέας: Τμήμα Βιολογίας, Α. Π. Θ.  Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας ( 1987 -1989).
 • Έρευνα στη φυσιολογία θρέψης, εφαρμοσμένη διατροφή και τεχνική της αναπαραγωγής των εδώδιμων σαλιγκαριών (Σαλιγκαροτροφία) Ερευνητικός φορέας: Τμήματος Βιολογίας Α. Π. Θ. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας (1989 -1991)
 • Εκπαίδευση Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών Ερευνητικός φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Λάτση (2010).
 • Σύνταξη μελέτης οργάνωσης και ανάπτυξης της σαλιγκαροτροφίας στο Δήμο ΦαλαισίαςΕρευνητικός φορέας: Τμήμα Τ.Γ.Ι.Υ.Π., Π. Θ. Χρηματοδότηση: Δήμος Φαλαισίας Ν. Αρκαδίας (2011).
 • Επίδραση της μακρόχρονης και σταδιακής συσσώρευσης του διοξειδίου του άνθρακα στην οξεοβασική ισορροπία και στο ρυθμό αύξησης των θαλάσσιων δίθυρων. Ερευνητικός φορέας: Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας (2000).
 • Μελέτη Εντοπισμού - Αξιολόγησης περιοχών με προβλήματα ρύπανσης, Υφαλμύρωσης πόσιμου νερού και επιχειρησιακών σχεδίων επιλέξιμων παρεμβάσεων σε βασικές υποδομές και καθορισμό αρμόδιων φορέων πλην των δικτύων. Ερευνητικός φορέας: Τ.Γ.Ι.Υ.Π., Π. Θ. Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Θεσσαλίας (2009)
 • Μελέτη των επιπτώσεων από τη λειτουργία του αποχετευτικού αγωγού στο Θερμαϊκό κόλποΕρευνητικός φορέας: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας (1989 -1991).

 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος