Ενημέρωση

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του Τμήματος περιλαμβάνει τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, που γίνεται κάθε χρόνο, καθώς και την εξωτερική αξιολόγηση.

 
Εσωτερική αξιολόγηση

 
Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης της πενταετίας 2004-2005 έως 2008-2009 και των ακαδημαϊκών ετών 2009-2010 έως 2013-2014. Τα συνοπτικά αποτέλεσματα των εκθέσεων μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ: 

 

 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

 
Για τον ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πιέστε εδώ
 

 
Εξωτερική αξιολόγηση

 
Η διαδικασία της πρώτης εξωτερικής αξιολόγησης του τμήματος ολοκληρώθηκε την εβδομάδα 11-15 Απριλίου 2011. Η τελική Έκθεση βρίσκεται εδώ.

 

 
ΜΟΔΙΠ
 
Πληροφορίες για τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας θα βρείτε εδώ
 

 


Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος