Ενημέρωση

Πρακτική Άσκηση PDF Εκτύπωση E-mail

Π
ρακτική Άσκηση: Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υλοποείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", (ΕΣΠΑ 2014-2020), είναι θεσμοθετημένη στο Τμήμα και ισχύουν τα εξής:

  • Αναγνωρίζεται ως απαίτηση των φοιτητών και φοιτητριών που ορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών από αρχής ίδρυσης του Τμήματος.
  • Είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου και αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.
  • Βαθμολογείται και λαμβάνει συνολικά 6 ECTS.
  • Η διάρκειά της είναι τέσσερις μήνες και διεξάγεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο). Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν δίμηνη ΠΑ (Ιούλιο και Αύγουστο) σε δημόσιους φορείς (Τμήματα Αλιείας και άλλους εποπτευόμενους φορείς του Δημοσίου) και οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν ΠΑ σε παραγωγικούς φορείς, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
  • Είναι εποπτευόμενη από τα μέλη ΔΕΠ (Επόπτες) του Τμήματος, τα οποία ορίζονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ) και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, για την εκάστοτε ακαδημαϊκή χρονιά.
  • Οι Επόπτες είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση και την καθοδήγηση των ασκούμενων φοιτητών καθ' όλη τη διάρκεια της ΠΑ, καθώς και με την αξιολόγηση του φοιτητή και του φορέα.

Η ΠΑ διεξάγεται σε κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, με κριτήριο επιλογής τον τόπο διαμονής ή καταγωγής των φοιτητών, και ειδικότερα σε παραγωγικούς φορείς τόσο του δημόσιου τομέα, π.χ. ερευνητικά κέντρα (ΕΛΚΕΘΕ, ΙΝΑΛΕ, κ.λπ.), ιχθυόσκαλες δημοσίου, δημόσια ερευνητικά εργαστήρια, Πανεπιστήμια, κ.λπ. όσο και του ιδιωτικού τομέα, π.χ. μονάδες υδατοκαλλιεργειών (θαλάσσιων και εσωτερικών νερών), μονάδες μεταποίησης αλιευμάτων, αλιευτικούς συλλόγους, μελετητικά γραφεία, χημικά εργαστήρια, σαλιγκαροτροφεία, κ.λπ., με την προϋπόθεση ότι οι φορείς δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με αυτά που διακονεί το Τμήμα.

Επιστημονικά Υπεύθυνος της ΠΑ του Τμήματος είναι ο Αναπλ. Καθητηγής κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

 
Για πληροφορίες που αφορούν τις σημαντικές ημερομηνίες, τις ανακοινώσεις και τις διαδικασίες που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014-2020 πατήστε εδώ (pa.uth.gr) 
 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 2421-0-93242

Φαξ: 2421-0-93157

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δ/νση: Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας - ΤΚ 38446

Ωράριο φοιτητών: Τρίτη 11:00 - 13:00

Αρχείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Ακολουθούν χρήσιμες οδηγίες και έντυπα απαραίτητα για τη διαδικασία έναρξης και ολοκλήρωσης στης ΠΑ, τα οποία μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (pa.uth.gr)


ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ                                      

Οδηγίες και Υποχρώσεις Φοιτητών                                                            

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΘ ΕΣΠΑ_2015                                   

                                                                                                              

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ

Αναλυτικές Πληροφορίες για Φορείς

Βασικές Υποχρεώσεις Φορεών ΠΑ

Οδηγίες Εγγραφής Φορέων στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ

Έντυπο: "Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_2015

Έντυπο: "Σύμβαση_2015"

Έντυπο: "Βεβαίωση Πραγματοποίησης ΠΑ_2015"

Έντυπο: "Αξιολόγηση ΠΑ από Φορέα_2015"

Νέες Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ_2016

1η Συνάντηση Ενημέρωσεις Υποψηφίων Φοιτητών για ΠΑ Ιούλιο-Αύγουστο 2016

Αρχείο Ανακοινώσεων

Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης ΠΑ_2015

Αλλαγή Ωραρίου Υποδοχής Φοιτητών

Κωδικοί και Επόπτες Καθηγητές ΠΑ 2015_Τμήματα Αλιείας

Κωδικοί και Επόπτες Καθηγητές ΠΑ 2015_Παραγωγικούς Φορείς

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οδηγίες Υλοποίησης 2ης Φάσης ΠΑ 2015

2η Συνάντηση Υποψηφίων Φοιτητών για ΠΑ Ιούλιο-Αύγουστο 2015

Λήξη Προθεσμίας Υλοποίησης 1ης Φάσης ΠΑ 2015

1ο Σεμινάριο 2015

Οδηγίες Υλοποίησης 1ης Φάσης ΠΑ 2015

1η Συνάντηση Υποψηφίων Φοιτητών για ΠΑ Ιούλιο-Αύγουστο 2015

ΝΕΟ!!! Υποχρεώσεις φοιτητών ΠΑ Ιουλίου - Αυγούστου 2014

Επόπτες Καθηγητές ΠΑ Ιουλίου - Αυγούστου 2014

Στοιχεία "Τμήμα Αλιείας ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων"

Φοιτητές για ΠΑ στο "Τμήμα Αλιείας ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων"

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Επισημάνσεις

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Εγγραφής Φοιτητών

Φοιτητές για ΠΑ στο Τμήμα Αλιείας ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων (Βόλος)

Προθεσμία Αιτήσεων Εγγραφής Φοιτητών

Αφίσα Εκδήλωσης (Σεμινάριο)

Εκδήλωση Ενημέρωσης και Προετοιμασίας ΠΑ (Σεμινάριο)

1η Συνάντηση Υποψηφίων Φοιτητών γαι ΠΑ Ιούλιο-Αύγουστο 2014

Επόπτες Καθηγητές ΠΑ Ιουλίου - Αυγούστου 2013


 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος