Ενημέρωση

Ερευνητικές Δραστηριότητες PDF Εκτύπωση E-mail

ΈρευναΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, έχουν εκπονηθεί και εκπονούνται ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, σύμφωνα με τα αντικείμενα που διακονούνται σ' αυτό. Το Τμήμα συμμετέχει σε Δίκτυα Επιστημόνων και έχει συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα του Εξωτερικού. Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις ξένων ερευνητών για ερευνητικές συνεργασίες με τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας διαφόρων οργανισμών και επιτροπές αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων.


ΕΚΠΟΝΗΘΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


 • Απογραφή του ιχθυοπληθυσμού των ρεμάτων στους νομούς Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
 • Απογραφή του πληθυσμού, του χρόνου εισόδου, των μεγεθών κ.λπ. των ανοδικών χελιών σε ποτάμια της Μακεδονίας και της Θράκης που εκβάλλουν στο Αιγαίο Πέλαγος που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
 • Διερεύνηση του υδατικού δυναμικού της υδροφορίας της σήραγγας Καλλιδρόμου και των δυνατοτήτων αξιοποίησής της, που χρηματοδοτήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
 • Υδατοκαλλιέργειες και κοινωνικές επιδράσεις στην αλιεία (Aquaculture and Economic and Social Sustainability- Q5RS-2000-31151, AQCESS), που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπρόσωπος - Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
 • Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΚΕΠΙΣ). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
 • Μελέτη ορεινής υδρονομίας για την αντιπλημμυρική διευθέτηση και την οικολογική διαχείριση του ποταμού Σπερχειού, που χρηματοδοτήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
 • Διευθέτηση των χειμάρρων Αρχανίου, Περιβολίου και Ρεγκινίου και οριστική μελέτη ενός ανά χείμαρρο αντιπλημμυρικού φράγματος πολλαπλών σκοπών, που χρηματοδοτήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
 • Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Νομού Τρικάλων για την περίοδο, που χρηματοδοτήθηκε από τη Νομαρχία Τρικάλων. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
 • Εξοπλισμός μονάδων οστρακοκαλλιεργειών σε σχέση με τη βιωσιμότητά τους, που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΑΛ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
 • Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης του Δυτικού Παγασητικού Κόλπου με έμφαση στην παραγωγικότητα για την ημι-εκτατική εκτροφή του πλατύψαρου γλώσσα (Solea solea), που χρηματοδοτήθηκε από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αθανάσιος Θεοδώρου
 • Semi-extensiνe cultiνation of sole (Solea solea) in ponds with appropriate management procedures, που χρηματοδοτήθηκε από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αθανάσιος Θεοδώρου
 • COST 717: Εφαρμογές RADAR σε υδρολογία και αριθμητική πρόγνωση καιρού. Αλγόριθμοι εκτίμησης υετού για υδρολογικές εφαρμογές και πρόγνωση πλημμυρών. Εκπρόσωπος-Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Δαλέζιος
 • COST 718: Μετεωρολογικές εφαρμογές στη γεωργία. Χρήση αγρομετεωρολογικών μοντέλων για εκτίμηση ασθενειών σε καλλιέργειες και υδατικών αναγκών στη γεωργία. Εκπρόσωπος-Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Δαλέζιος
 • COST 719: GIS Applications in meteorology-climatology. Πρόγραμμα Εφαρμογών ΓΣΠ στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Εκπρόσωπος-Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Δαλέζιος
 • DEMETER: Demonstration of earth observation technologies in routine irrigation advisory services. Ερευνητικό Πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 6ου Προγράμματος Στήριξης, Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη (EESD). Εκπρόσωπος-Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Δαλέζιος
 • Προετοιμασία του δασκάλου της κοινωνίας της πληροφορίας (ΚΤΠ) / Αρχική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνιας (ΤΠΕ). Πρόγραμμα στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας» που χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ ΚΠΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Δαλέζιος
 • Πολιτεία: Επιμορφωτικό σεμινάριο των υπαλλήλων της περιφέρειας. Επιμόρφωση των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτεία». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Δαλέζιος
 • ESF Exploratory Workshop On Phenology And Agroclimatology (2006), που χρηματοδοτείται από την ESF. Εκπρόσωπος-Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Δαλέζιος.
 • Η επίδραση της εναλλασσόμενης διατροφής στην ανάπτυξη αντιστάθμισης ψαριών σε εντατικές συνθήκες εκτροφής, που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγήτρια Παναγιώτα Παναγιωτάκη
 • Διερεύνηση μεθόδων συντήρησης εντατικά εκτρεφόμενων ιχθύων με τη χρήση ΜΑΡ (Modified Atmosphere Packaging) σε σχέση με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και τη γεωγραφική προέλευση, που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρoς Καθηγήτρια Παναγιώτα Παναγιωτάκη.
 • Χρηματοδότηση ενίσχυσης έρευνας - ερευνητικής ομάδας και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος, που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγήτρια Παναγιώτα Παναγιωτάκη.
 • Concerted action for the biological and fisheries study of the Mediterranean and adjacent seas deep shrimps. (FAIR-project/CT95-208), που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Εκπρόσωπος - Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης.
 • European Decapod Fisheries: Assessment and Management. (FAIR-project/CT99-1272), που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Εκπρόσωπος - Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης.
 • Assessing the impact of bivalve fisheries on the benthic ecosystems of the Ria Formosa lagoon (Portugal), Venice lagoon (Italy), Aegean Sea (Kavala-Greece) and on the juvenile flatfish in the South coast of Portugal. (STUDIES-project/no 99/062), που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Εκπρόσωπος - Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης.
 • Concerted actions for the management of the Strymonikos Coastal Zone, που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο - Υπουργείο Γεωργίας- ΥΠΕΧΩΔΕ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης
 • Cephalopod Recources Dymanics: patterns in Environmental and Genetic Variation, που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την βελτίωση και εκβάθυνση αλιευτικού καταφυγίου Αγιόκαμπου Λάρισας, που χρηματοδοτήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης.
 • Η μικροβιακή αποικοδόμηση διαλυμένου οργανικού άνθρακα από καλλιέργειες φυτοπλαγκτού, που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΠΑ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Επίκουρος Καθηγητής Κων/νος Κορμάς
 • Ηράκλειτος: Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, με τίτλο: "Μελέτη της βιολογίας των μεταπρονυμφών και νεαρών ατόμων της ενδημικής γαρίδας Melicertus kerathurus στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου σε σχέση με βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες", που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
 • Ηράκλειτος: Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, με τίτλο: «Διερεύνηση των επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, με έμφαση στην επιλογή δεικτών καθοριστικών του βαθμού της προκαλούμενης ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον», που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Σπύρος Κλαουδάτος
 • Εντοπισμός αποθεμάτων σπόγγων με βιοχημικό και φαρμακευτικό ενδιαφέρον, στην ευρύτερη περιοχή της Δωδεκάνησου, που χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης
 • Ερευνητική Μελέτη Αξιοποίησης των ειδών Pinna nobilis (Πίνα), Paracentrutus lividus (Αχινός) και Microcosmus sabatieri (Φούσκα) από τη θαλάσσια περιοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σε πιλοτική βάση, που χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης.
 • Δημιουργία και βελτίωση υποδομών αλιευτικής παραγωγής και συμπλήρωση εξοπλισμού αλιευτικής έρευνας, που χρηματοδοτείται από Π.Ε.Π Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης.
 • Η επίδραση της κατασκευής φραγμάτων στην κεντρική κοίτη του χειμαρρικού ρεύματος «Γεραμπίνη» Ζαγοράς, στη στερεομεταφορά και στο υδρόβιο οικοσύστημα της ζώνης εκβολής του, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Μ. Σαπουντζής.
 • «Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων του Παγασητικού κόλπου και σύγκριση με προηγούμενα δεδομένα». Μία έρευνα που εκπονείται από το Τμήμα από το 2008 και σαν στόχο έχει την παρακολούθηση των αλιευτικών αποθεμάτων του Παγασητικού. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΚΛΕ του Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Νικόλαος Νεοφύτου.

 • «Πληθυσμιακή δομή του ολοθούριου Holothuria tubulosa σε θαλάσσιες περιοχές του Κεντρικού και του Βορείου Αιγαίου». Μια μελέτη του Τμήματος με σκοπό την καταγραφή των πληθυσμών και την εκτίμηση των αποθεμάτων των ολοθούριων στις δύο αυτές περιοχές, έτσι ώστε να προταθούν προσωρινά μέτρα για τη διαχείριση της αλιείας τους, μέχρι να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από ιδιωτικό φορέα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Νεοφύτου.

 • Οργανική και Βιολογική Υδατοκαλλιέργεια Τσιπούρας: Πρότυπο Πειραματικό έργο εκτροφής και παραγωγής, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων (Ε.Π.ΑΛ). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγήτρια Ελενα Μεντέ.

  Αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος αποτελεί η δημιουργία καινοτομικής μονάδας εντατικής εκτροφής Βιολογικής, Οργανικής τσιπούρας, έτσι ώστε να σχεδιαστούν κριτήρια και προδιαγραφές (standards) βιολογικής υδατοκαλλιέργειας τσιπούρας στην Ελλάδα.

 • ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια, με τίτλο: «Οικολογία και Αναπαραγωγή της καραβίδας Nephrops norvegicus στον Παγασητικό κόλπο», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρoς Καθηγήτρια Ελενα Μεντέ.

  Αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος αποτελεί η εκτίμηση των σταδίων της αναπαραγωγικής ωριμότητας των θηλυκών ατόμων της καραβίδας Nephrops norvegicus στον Παγασητικό κόλπο και η μελέτη της επίδρασης του σιτηρεσίου (φυσική τροφή ή σύμπηκτο) στην ανάπτυξη και επιβίωση των καραβίδων σε ελεγχόμενες συνθήκες.

 • AQUATNET3, FP7th Framework Programme, Socrates Thematic Network for Promoting innovation and a European dimension through Lifelong learning in the field of Aquaculture, Fisheries and Aquatic Resources Management. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελενα Μεντέ.

  Στόχος του προγράμματος είναι η δια βιου μάθηση για θέματα διαχείρισης υδατοκαλλιεργειών και αλιείας

 • α) «Εξοπλισμός» και β) «Συμπληρωματικός Εξοπλισμός» υποστήριξης πράξεων ΕΚΤ για την Αναμόρφωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών στα πλαίσια του μέτρου 2.6 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Θεσσαλίας», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
  Στόχος του έργου είναι ο εξοπλισμός του Τμήματος με διάφορα όργανα για την καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών.
 • Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενέργεια 2.2.3 «Μεταπτυχιακά - Έρευνα - Υποτροφίες, Κατηγορία Πράξεων 2.2.3.α. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
  Στόχος του έργου είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Πρακτική Άσκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης - Γ' Φάση του μέτρου 2.4 «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας», Ενέργεια 2.4.2 «Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης», Κατηγορία Πράξεων 2.4.2.α «Πρακτική Άσκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
  Στόχος του έργου είναι η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος σε φορείς του Δημοσίου καθώς και του Ιδιωτικού Τομέα.
 • ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια με τίτλο: "Καθορισμός των ποιοτικών προδιαγραφών των εκτρεφόμενων σαλιγκαριών Hellix aspersa", που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου.
  Στόχος του έργου είναι να εκτιμηθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κελύφους και της σάρκας του εδώδιμου σαλιγκαριού σε σχέση με γεωγραφική προέλευση, συνθήκες εκτροφής και δίαιτα.
 • Διερεύνηση της υδροβιολογικής αξίας των ορεινών υδάτινων πόρων του γεωγραφικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, που χρηματοδοτείται από τη Διεύθυνση Υποτροφιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου
  Μεταδιδακτορική έρευνα με αντικείμενο τη μελέτη των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας.
 • Δομή στήριξης της Αλιευτικής και Οικονομικής Δραστηριότητας στον Παγασητικό κόλπο, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αλιείας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου.
  Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί μια δομή στήριξης των παράκτιων αλιέων του Παγασητικού Κόλπου η οποία θα παρέχει πληροφορίες για τις αλιευτικές δραστηριότητες, τις τάσεις των τιμών των αλιευμάτων καθώς και φυσικοχημικές παραμέτρους του νερού για την ανάπτυξη των αλιευτικών προϊόντων της Μαγνησίας.
 • Βελτίωση της αειφορικής παροχής δημοτικών υπηρεσιών στο πεδίο του πόσιμου νερού και στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων - MUNSERVNET-  Improving Sustainability of Municipal Service Provision in the field of water and waste water management», που χρηματοδοτείται από τη Διαχειριστική Αρχή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC EastZone. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου.
  Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της παροχής των δημοτικών υπηρεσιών στο πόσιμο νερό και της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων του Ν. Τρικάλων.
 • Δίκτυα των Πάρκων - Reseau des Parcs, που χρηματοδοτείται από τη Διαχειριστική Αρχή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC SUD. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου.
  Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας γενικής ιστοσελίδας που συνδέει τις προστατευόμενες περιοχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 • Development of an interregional network of monitoring of the quality of coastal water by bio-integrators for the durable protection of the Eastern Mediterranean MYTIMED, που χρηματοδοτείται από τη Διαχειριστική Αρχή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC MEDDOC. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου.
  Ο σκοπός του παραπάνω προγράμματος είναι να εκτιμήσει τη ρύπανση στις παράκτιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου θάλασσας, βασιζόμενη στη βιοσυσσώρευση της χημικής ρύπανσης στη σάρκα των καλλιεργούμενων μυδιών (Mytilus galloprovincialis).
 • Aειφορική αλιευτική στήριξη του Παγασητικού κόλπου, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αλιείας, Ε.Π.ΑΛ. ΙΙ, 2006-2008. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου.
 • Φυσικός εμπλουτισμός της φραγμαλίμνης Σμοκόβου, Νομού Καρδίτσας προς εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, που χρηματοδείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, LEADER II, 2006-2008. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου. Στόχος του έργου είναι ο εμπλουτισμός με αυτόχθονα είδη ψαριών υψηλής εμπορικής αξίας, με καλή αρμοστικότητα και χωρίς να διαταράσσεται το τροφικό πλέγμα.
 • COST 725: Establishing A European Phenological Data Platform (2004-2008) Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Πρόγραμμα COST που χρηματοδοτείται από τη European Science Foundation (ESF). Εκπρόσωπος-Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Δαλέζιος. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης φαινολογικών παρατηρήσεων για κλιματικές μελέτες καθώς και επιπτώσεων κλιματικών μεταβολών.
 • COST 734: Impacts Of Climate Change And Variability On European Agriculture (2006-2008), που χρηματοδοτείται από τη European Science Foundation (ESF). Εκπρόσωπος-Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Δαλέζιος.
  Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να εκτιμήσει πιθανές επιπτώσεις στη γεωργία εξαιτίας των παρατηρούμενων κλιματικών μεταβολών.
 • ΠΕΝΕΔ 2003: Δορυφορικές μεθοδολογίες στην παρακολούθηση και διαχείριση αγροτικού περιβάλλοντος (2005-2008), που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ. Εκπρόσωπος-Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Δαλέζιος.
  Διερευνάται η συνδυασμένη χρήση δορυφορικών δεδομένων με αγρομετεωρολογικά μοντέλα για την πληρέστερη διαχείριση του αγροτικού περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη δύο διδακτορικών διατριβών.
 • Participatory multi-level Eo-assisted tools for irrigation water management and agricultural decision-support (PLEIADES, 2006-2009), που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 6ου Προγράμματος Κοινοτικής Στήριξης. Εκπρόσωπος-Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Δαλέζιος.
  Στόχος του προγράμματος είναι να διευκολύνει τη βιώσιμη χρήση ύδατος με τη βελτίωση αρδεύσιμων μεθόδων με συνδυασμένη χρήση τηλεπισκόπησης και επίγειων πληροφοριών.
 • Proactive management of water systems to face drought and water scarcity in islands and coastal areas of the Mediterranean (PRODIM) (2006-2009), στο πλαίσιο του INTERREG III B ARCHIMED. Εκπρόσωπος-Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Δαλέζιος Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση της ξηρασίας και της λειψυδρίας στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.
 • Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2001-2008), ΕΠΕΑΕΚ που χρηματοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ και έχει ως στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Νικόλαος Δαλέζιος.
  Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Επιχειρηματικότητα (2003-2008), ΕΠΕΑΕΚ, που χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΠΘ, Γ ΚΠΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Νικόλαος Δαλέζιος. Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου μέσω σεμιναρίων επιχειρηματικότητας και συμβουλευτικής.
 • Εισαγωγή γλώσσας (Solea solea) προς αποκατάσταση και διατήρηση αλιευτικού αποθέματος στον Παγασητικό Κόλπο, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δ/νση Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ).  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρoς Καθηγήτρια Παναγιώτα Παναγιωτάκη. Αντικείμενο της εν λόγω πρότασης αποτελεί η εισαγωγή ιχθυδίων γλώσσας (Solea solea), τα οποία θα προέλθουν από αυτόχθονες γεννήτορες, σε κατάλληλες περιοχές του Παγασητικού Κόλπου, ώστε να στηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα των επαγγελματιών αλιέων μέσω της αποκατάστασης και διατήρησης του φυσικού πληθυσμού.
 • Αλιευτική αξιοποίηση και εμπορία των αποθεμάτων των ολοθούριων του Νότιου Αιγαίου, που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση ΕΠ.Α.Λ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης
  Στόχοι του έργου είναι η μελέτη των βιολογικών παραμέτρων που αφορούν τα δύο ολοθούρια, των αβιοτικών παραμέτρων που επηρεάζουν την αφθονία τους, ο εντοπισμός και εκτίμηση των φυσικών αποθεμάτων τους στις αλιευτικές ζώνες του Ν. Αιγαίου και η μελέτη των μεταποιητικών μεθόδων που απαιτούνται σε συνδυασμό με την εμπορική αξιοποίηση ειδών άγνωστων στην παραδοσιακή αλιεία
 • Εφαρμογή καινοτόμων μέτρων στήριξης της σπογγαλιείας στο Αιγαίο, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση ΕΠ.Α.Λ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης
  Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου θα εκτιμηθούν τα φυσικά αποθέματα των εμπορικών σπόγγων του Αιγαίου, θα συγκεντρωθούν και θα αξιολογηθούν τα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία των αλιευτικών δραστηριοτήτων των σπογγαλιέων και οι σύγχρονες καινοτόμες μέθοδοι σπογγοκαλλιέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο
 • Μοριακός χαρακτηρισμός μικροβιακών κοινοτήτων δύο ηφαιστείων ιλύος βαθιάς θάλασσας στην ανατολική Μεσόγειο, που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Κων/νος Κορμάς
  Η παρούσα πρόταση θα επικεντρωθεί στη μελέτη των μικροβιακών κοινοτήτων δύο ΗΙ της θαλάσσιας περιοχής των Ορέων του Αναξίμανδρου στην Ανατολική Μεσόγειο, ενός ανενεργού και ενός ενεργού. Συνοπτικά οι στόχοι της μελέτης είναι η διερεύνηση της ποικιλότητας των Αρχαίων, Βακτηρίων και μικροσκοπικών ευκαρυωτών χρησιμοποιώντας μοριακές προσεγγίσεις και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά από άλλα αντίστοιχα οικοσυστήματα θαλάσσιων ΗΙ.
 • Γενετικός πολυμορφισμός και πληθυσμιακή δομή του ζωνοδέλφινου, Stenella coeruleoalba, με στόχο τη διατήρηση του γενετικού αποθέματος στις περιοχές που περιλαμβάνονται στη συνθήκη ACCOBABS)», που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.ΙΙ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, 2005-2007. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.
  Το αντικείμενο του έργου είναι η χρήση γενετικών δεικτών α) για την καταγραφή του πολυμορφισμού των πληθυσμών του ζωνοδέλφινου στην Ελλάδα, Μεσόγειο Θάλασσα και Ατλαντικό Ωκεανό (συνθήκη ACCOBAMS), β) την πληθυσμιακή δομή με στόχο τη διατήρηση του γενετικού αποθέματος του. Για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου θα μελετηθούν πληθυσμοί του είδους Stenella coeruleoalba και θα γίνει μελέτη των βιολογικών - οικολογικών παραμέτρων σε συνάρτηση με τους βιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος που διαβιούν.
 • Μελέτη της οικονομικής εκμετάλλευσης και της διαχείρισης του αχινού Paracentrotus lividus (de Lamarck, 1816) στον Παγασητικό κόλπο που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών του Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Σ. Ματσιώρη.
  Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διατύπωση μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης πρότασης, η οποία θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάδειξη οικονομική εκμετάλλευση και διαχείριση του αλιευτικού αποθέματος του εδώδιμου αχινού P. lividus του Παγασητικού Κόλπου. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η συγκέντρωση των απαραίτητων βιολογικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων αλλά και η διερεύνηση της δυνατότητας για περαιτέρω εμπορική αξιοποίησή του μέσα από υδατοκαλλιεργητικές και μεταποιητικές πρακτικές.
 • Μελέτη και καταγραφή της Υδρόβιας Εντομοπανίδας του Πηλίου που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών του Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Δ. Σταμόπουλος.
  Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η μελέτη των υδρόβιων εντόμων που ενδιαιτώνται σε τρεχούμενα ή στάσιμα νερά σε διάφορες περιοχές του Πηλίου.
  Έμφαση θα δοθεί στην καταγραφή των διαφόρων ειδών που υπάρχουν σε διάφορα ενδιαιτήματα και θα συλλεχθούν στοιχεία που αφορούν στη βιολογία, ηθολογία και οικολογία τους.
 • Η (επανα)γέννηση της λίμνης Κάρλα. Επιστημονικώς υπεύθυνος: Κ. Κορμάς. Χρηματοδότηση «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση»

 • «ASESCoBIS: Σπόγγοι του Αιγαίου και εδώδιμα σαλιγκάρια σαν εναλλακτικές πηγές κολλαγόνου και βιοδραστικών ουσιών», Επιστημονικός υπεύθυνος: Καστρίτση-Καθαρίου Ιωάννα, Χρηματοδότηση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΓΕΤ-ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, Λήξη:  30/06/2015
 • «MARCY-Molecular approaches for rapid and quantitative detections of cyanobacteria and their toxins from coastal Black Sea», Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, Επιστημονικός υπεύθυνος: Κορμάς Κωνσταντίνος, Λήξη:  01/02/2015. (ιστοσελίδα προγράμματος)

Αντικείμενο: Το πρόγραμα MARCY στοχεύει στη βελτίωση της ανίχνευσης κυανοβακτηρίων και κυανοβακτηριακών τοξινών με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση των ακτών της Μαύρης Θάλασσα.

 • 2014, Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, ΒΙΟΕΛΛΑΣ ΑΕ, Επιστημονικος υπευθυνος Ιωάννης Σ. Μποζιαρης (Αναπλ. Καθ.)
 • 2010-2013, ‘Ειδικοί Αλλοιωγόνοι Μικροοργανισμοί και η επίδρασή τους στην ποιότητα και στην τύχη παθογόνων μικροοργανισμών στα αλιευτικά προϊόντα’. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Επιστημονικος υπευθυνος Ιωάννης Σ. Μποζιαρης (Αναπλ. Καθ.)
 • 2013,  Μελέτη αλλοίωσης και εμπορικού χρόνου ζωής απεντερωμένης και συσκευασμένης τσιπούρας και λαβρακιού κατά την συντήρησή τους στους 2οC (Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε.), Επιστημονικος υπευθυνος Ιωάννης Σ. Μποζιαρης (Αναπλ. Καθ.)
 • 2012, Μελέτη αλλοίωσης και εμπορικού χρόνου ζωής αλιευτικών προϊόντων σε προστατευτική συσκευασία (ΔΙΑΣ Υδατοκαλλιέργειες ΑΕ), Επιστημονικος υπευθυνος Ιωάννης Σ. Μποζιαρης (Αναπλ. Καθ.)
 • 2011, Μελέτη αλλοίωσης και εμπορικού χρόνου ζωής ιχθύων κατά την συντήρηση τους σε πάγο ((Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε.), Επιστημονικος υπευθυνος Ιωάννης Σ. Μποζιαρης (Αναπλ. Καθ.)
 • 2010, Μελέτη αλλοίωσης και εμπορικού χρόνου ζωής τσιπούρας και λαβρακίου κατά την συντηρησή τους σε πάγο (ΔΙΑΣ Υδατοκαλλιέργειες ΑΕ), Επιστημονικος υπευθυνος Ιωάννης Σ. Μποζιαρης (Αναπλ. Καθ.)
 • 2008-2009, 'Υγιεινή και ασφάλεια νωπών και μεταποιημένων εμπορευσιμών σαλιγκαριών' Επιτροπή Ερευνών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιστημονικος υπευθυνος Ιωάννης Σ. Μποζιαρης (Αναπλ. Καθ.)

ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • AirX: Oxygenation by efficient air diffusion system for aquaculture farms (cages and earthen ponds) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση (FP7th Framework, European Commission. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελενα Μεντέ.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι οι καινοτόμοι μέθοδοι για οξυγόνωση των ιχθυοκλωβών και χερσαίων δεξαμενών με διάχυση αέρα.

 • COST Action FA 1305: AQUAPONICS The EU Aquaponics Hub, Realising    sustainable integrated fish and Vegetable production for the EU. Εθνικός Εκπρόσωπος-Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Έλενα Μεντέ.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία Eυρωπαϊκής βάσης δεδομένων για την ενυδρειοπονία και την αειφορική ανάπτυξη της.

 • «Έρευνα στην εκτροφή σαλιγκαριών και βατράχων», Επιστημονικός υπεύθυνος: Χατζηιωάννου Μαριάνθη, Χρηματοδότηση: Διάφοροι (ΔΩΡΕΕΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ), Λήξη:  31/12/2020
 • «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων», Επιστημονικός υπεύθυνος: Μποζιάρης Ιωάννης, Χρηματοδότηση: ΒΙΟΕΛΛΑΣ ΑΕ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ), Λήξη:  30/06/2016.

Σκοπός του έργου είναι η οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την ασφαλεια τροφίμων και τα συστηματα διαχειρισης αυτής.

 • «Διεξαγωγή πειραματικής αλίειας στον Παγασητικό», Επιστημονικός υπεύθυνος: Βαφείδης Δημήτριος, Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών ΠΘ, Λήξη:  30/06/2016
 • «ΒΙΩΣΙΜΗ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ», Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιωτάκη Παναγιώτα, Χρηματοδότηση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ευρωπαικό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), ΕΠΑΛ 2007-2013, Λήξη:  31/12/2015
 • «ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ (Sparus aurata)» Επιστημονικός υπεύθυνος: Καραπαναγιωτίδης Ιωάννης, Χρηματοδότηση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Ευρωπαϊκό Ευρωπαικό Ταμείο Αλιείας (ETA) ΕΠΑΛ 2007-2013, Λήξη:  31/12/2015.

  Σκοπός: Έπειτα από την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επαναεπιτρέψει τη χρησιμοποίηση των υποπροϊόντων σφαγείων χοίρων και πουλερικών, των λεγόμενων μεταποιημένων ζωικών προϊόντων, στις ιχθυοτροφές' σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι να μελετήσει την αποδοτικότητα των ιχθυοτροφών που περιέχουν αυτά τα υποπροϊόντα σε διάφορες παραμέτρους της υδατοκαλλιεργητικής παραγωγής, αλλά και στην θρεπτική αξία και ασφάλεια του εκτρεφόμενου ιχθύος/τελικού προϊόντος που απευθύνεται στον καταναλωτή όσο και την επίδραση των τροφών αυτών στο υδάτινο περιβάλλον.

 • «Εφαρμογή νέων – σύγχρονων πρακτικών για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υδατοκαλλιεργειών στο υπόστρωμα: Η περίπτωση του ολοθούριου Holothuria tubulosa». Μία έρευνα του Τμήματος η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 3.5 του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» - ΕΠΑΛ ΙΙ, με σκοπό την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας νέας πρακτικής στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων στο υπόστρωμα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά 25% και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (Ε.Τ.Α.) κατά 75%. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Νεοφύτου. Λήξη:   31/12/2015. (ιστοσελίδα προγράμματος)
 • «Ερευνητικές Δραστηριότητες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του ΠΘ», Επιστημονικός υπεύθυνος: Βαφείδης Δημήτριος, Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών ΠΘ, Λήξη:  08/10/2015
 • «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανοχή των θαλάσσιων αγγειόσπερμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών - κυτταρικών - βιοχημικών - μοριακών μηχανισμών σε σχέση με το είδος και το ενδιαίτημα», Επιστημονικός υπεύθυνος: Εξαδάκτυλος Αθανάσιος, Χρηματοδότηση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΕΣΠΑ (2007 -2013), Λήξη:  30/09/2015. (ιστοσελίδα προγράμματος)

Αντικείμενο: Ο σκοπός του έργου είναι η καινοτομία στο πεδίο της θαλάσσιας βιολογίας με προσεγγίσεις μοριακές, βιοχημικές και φυσιολογικές. Ο στόχος συνοψίζεται στα: 1  Μελέτη του φαινοτύπου, μελέτες επίδρασης καταπονήσεων λιβαδιών αγγειόσπερμων, 2   Συγκριτική ανάλυση cDNA, 3   δημιουργία βασικής γνώσης και τεχνολογίας.

 • «HERMIONE-Hotspot Ecosystem Research and Man's Impact on European seas», Επιστημονικός υπεύθυνος: Κορμάς Κωνσταντίνος, Χρηματοδότηση: Ευρωπαική Ένωση και ΓΓΕΤ, Λήξη:  31/08/2015. (ιστοσελίδα προγράμματος)

Αντικείμενο: Το πρόγραμμα HERMIONE διερευνά οικοσυστήματα βαθιάς θάλασσας σε όλη την Ευρωπαϊκή ήπειρο. Ακολουθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση με επιστήμονες από διάφορους κλάδους που μελετούν τη φυσική δυναμική οικοσυστημάτων όπως υποθαλάσσια φαράγγια και όρη, ψυχρές αναβλύσεις, ανοιχτές πλαγιές και βαθιές λεκάνες και πώς αλληλοσυνδέονται αυτά. Τέλος, διερευνά τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και οφέλη αλλά και τους κινδύνους που διατρέχουν τα οικοσυστήματα αυτά από ανθρπογενείς δραστηριότητες.

 • «Έρευνα τεκμηρίωσης συστήματος παρακουλούθησης και διαχείρισης λίμνης Καστοριάς», Επιστημονικός υπεύθυνος: Άρης Ψιλοβίκος, Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας -ΑΝΚΟ Α.Ε., Λήξη:   30/06/2015.

  Αντικείμενο: Η τεκμηρίωση της εγκατάστασης ενός τηλεμετρικού συστήματος αυτοματοποιημένων σταθμών παρακολούθησης των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων στη λίμνη της Καστοριάς και η διερεύνηση των προδιαγραφών ενός αμφίβιου πολυμηχανήματος για την εκσκαφή του πυθμένα και τον καθαρισμό της λίμνης από υδρόβια φυτά, με σκοπό τη διάνοιξη διαδρόμων αναπνοής.

  Σκοπός: Η αειφορική διαχείριση της λίμνης Καστοριάς.

 • «Mελέτη αλλοίωσης και εμπορικού χρόνου ζωής απεντερωμένης και συσκευασμένης τσιπούρας και λαβρακίου κατά την συντήρηση τους στους 2οC», Επιστημονικός υπεύθυνος: Μποζιάρης Ιωάννης, Χρηματοδότηση: ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α.Ε., Λήξη:  30/06/2015

Σκοπος του έργου είναι οι μικροβιολογικές, φυσικοχημικες και οργανοληπτικες αλλαγες και προδιορισμός εμπορικού χρόνου ζωής απεντερωμένων ιχθύων.


 • «Διερεύνηση των διεργασιών απόθεσης φερτών υλών στον κάτω ρου του Αξιού Ποταμού με στόχο την αειφορική τους διαχείριση», Επιστημονικός υπεύθυνος: Άρης Ψιλοβίκος, Χρηματοδότηση: ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε., Λήξη: 30/06/2015

  Αντικείμενο: Η σύνταξη ενός σχεδίου αειφορικής διαχείρισης των φερτών υλών του Αξιού ποταμού στην περιοχή του Δήμου Παιονίας, με βάση το οποίο θα προκύψουν οι περιβαλλοντικοί όροι εξόρυξης άμμου από τους αμμολήπτες που επιχειρούν στην περιοχή.

  Σκοπός: Η αειφορική διαχείριση των φερτών υλικών του Αξιού ποταμού, με σκοπό τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία από της πλημμύρες αφενός και την υπερβολική εκμετάλλευση αφετέρου.

 • 2015, Ανάπτυξη νέων προιόντων τσιπούρας και λαβρακίου (Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε.), Επιστημονικος υπευθυνος Ιωάννης Σ. Μποζιαρης (Αναπλ. Καθ.)
 • 2015, Αλλοίωση και εμπορικός χρόνος ζωής απεντερωμένων ιχθύων κατά την συντήρηση τους σε πάγο (Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε.), Επιστημονικος υπευθυνος Ιωάννης Σ. Μποζιαρης (Αναπλ. Καθ.)
 • Έρευνα στην Εκτροφή Σαλιγκαριών και Βατράχων Ερευνητικός φορέας: Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, (Τ.Γ.Ι.Υ.Π.), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επιστημονική Υπεύθυνος: Μ. Χατζηιωάννου (Επικ. Καθηγήτρια). Χρηματοδότηση: Δωρεές – Χορηγίες (2014 – 2020)

  Στο πλαίσιο της έρευνας στο εφαρμοσμένο αντικείμενο της Σαλιγκαροτροφίας βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες (συλλογή δεδομένων, επεξεργασία ή συγγραφή) σε εκτροφεία των εταιριών U.N.E. Salipap (Κιλκίς, Μεσσηνία, Αθήνα, Λήμνος) Χοχλιοί Αμφιθέας (Λάρισα), Α.  Νικολούλης (Λάρισα). Η εταιρία U.N.E. Salipap έχει προσφέρει Δωρεά προς το Τμήμα ένα εκτροφείο αξίας 7.500 Ευρώ.


.

 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος