Ενημέρωση

Συνδέσεις

Χρήσιμες συνδέσεις για τα Πανεπιστήμια της χώρας αλλά και του Δημόσιου και Ιδιωτικού φορέα που σχετίζονται με την Αλιεία, τις Υδατοκαλλιέργειες, τη  Μεταποίηση και τη Διαχείριση των Υδάτινων Οικοσυστημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πολυτεχνείο Κρήτης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

ΤΕΙ
ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Ηπείρου
ΤΕΙ Ηρακλείου
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ Καλαμάτας
TEI Καβάλας
ΤΕΙ Κοζάνης
ΤΕΙ Λαμίας
ΤΕΙ Λάρισας
ΤΕΙ Μεσολογγίου
ΤΕΙ Πάτρας
ΤΕΙ Πειραιά
ΤΕΙ Σερρών
ΤΕΙ Χαλκίδας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - (telnet)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο - (telnet)
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πάντειο Πανεπιστήμιο (telnet)
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) - (telnet)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου - (telnet)
ΤΕΙ Αθήνας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΤΕΙ Λάρισας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΤΕΙ Πειραιά

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΠΑΒΣ
ΓΕΩΤΕΕ
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
ΕΚΒΥ
WWF
FAO
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κοσμητεία Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)
Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος