Ενημέρωση

Προοπτικές Αποφοίτων

Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι Ιχθυολόγοι του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες ν' απασχοληθούν σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, όπως συγκεκριμένα ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. του προσοντολογίου (Π.Δ. 347/2003) και στο Φ.Ε.Κ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των Γεωτεχνικών (Π.Δ. 344/2000). Με το Ν. 4262/2014, άρθρο 41, παρ. 5, αντικαθίσταται το άρθρο 1 του Π.Δ. 344/2000 στο οποίο αναφέρονται τα πανεπιστημιακά ιδρύματα των οποίων οι απόφοιτοι δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Ιχθυολόγου.


Ειδικότερα μπορούν να εργαστούν σε:

Δημόσιους φορείς  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: σε ανάλογες θέσεις Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς επίσης και στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), ΕΛΓΑ, Διευθύνσεις Αλιείας της Περιφέρειας και των Νομαρχικών Αυτοδιοικήσεων, σε Διευθύνσεις Υδάτων κ.λπ.
  • Υπουργείο Παιδείας: σε ανάλογες θέσεις Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση της απόκτησης κάποιων επιπλέον προσόντων (διάφορα επίπεδα μεταπτυχιακών σπουδών), στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση.
  • Άλλα Υπουργεία: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών και μελετών, π.χ. Υπουργεία Οικονομίας, Περιβάλλοντος - Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών (π.χ. ως Γεωργικοί Ακόλουθοι ή Βοηθοί αυτών σε Πρεσβείες) κ.λπ.Ιδιωτικό Τομέα  • Συνεταιριστικές Οργανώσεις όλων των βαθμίδων: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών, προϊσταμένων τμημάτων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και διευθυντών ενώσεων αλιευτικών συνεταιρισμών, πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, συνεταιριστικών αλιευτικών βιομηχανιών, κ.λπ.
  • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής: τέτοιες επιχειρήσεις είναι για παράδειγμα. οι υδατοκαλλιεργητικές μονάδες, οι βιομηχανίες ιχθυοτροφών, διακίνησης και εμπορίας βιταμινών, ιχνοστοιχείων κ.λπ., οι διάφορες ατομικές ή ομαδικές γεωργοαλιευτικές επιχειρήσεις.
  • Οργάνωση ατομικών ή εταιρικών μελετητικών γραφείων αποκτώντας πτυχίο μελετητή που χορηγεί το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. βάσει του Ν. 3316 / 2005.
  • Οι κατηγορίες μελετητικών πτυχίων που μπορούν να πάρουν οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι οι κατηγορίες: 26 - Αλιευτικές Μελέτες και 27 - Περιβαλλοντικές Μελέτες.

 

Διεθνείς Οργανισμούς

  • Σε Διεθνείς Οργανισμούς ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, όπως Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε., UNESCO, F.A.O., Διεθνών Μελετητικών και Αναπτυξιακών Γραφείων, κ.λπ.

 

 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος