Ενημέρωση

Ίδρυση & Εξέλιξη PDF Εκτύπωση E-mail

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 83/1984, μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που τροποποιήθηκε το 1985 με το Π.Δ. 302/1985. Έδρα του Πανεπιστημίου είναι ο Βόλος. Στο ιδρυτικό διάταγμα του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας εκτός των άλλων Τμημάτων συμπεριλαμβάνονταν και το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής. Στη συνέχεια με το Π.Δ. 302/1985 ιδρύθηκε η Σχολή Επιστημών Παραγωγήςπου περιελάμβανε το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, το Τμήμα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας). Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής δέχθηκε τους πρώτους τριάντα (30) φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 1988-89. Ο αριθμός αυτός με το πέρασμα των ετών αυξάνονταν και κυμαίνονταν κατά μέσο όρο στους 40-45 φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Το 1993 με το Π.Δ.177 η Σχολή μετονομάζεται σε Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών.

Στη συνέχεια, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-01 η Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών μετονομάσθηκε σε Πολυτεχνική Σχολή και συγχρόνως ιδρύεται η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στην οποία εντάχθηκαν τα Τμήματα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος.

Η αυτόνομη εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 2002-03. Κατά το έτος αυτό αφενός εισήχθησαν οι πρώτοι πρωτοετείς φοιτητές και αφετέρου εντάχθηκαν οι φοιτητές της πρώην Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, όπως λειτουργούσε από την ίδρυσή στο παλαιό Τμήμα (Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής).

Το Τμήμα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος λειτούργησε με αυτή τη μορφή για τα επόμενα 4 χρόνια και στη συνέχεια μετονομάσθηκε σε Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Π.Δ. 109/2006). Αρχικά, κάθε χρόνο στο Τμήμα εισάγονταν περίπου 45 φοιτητές.

Ακαδημαϊκό Έτος

Εισαχθέντες

Ενεργοί

Αποφοιτήσαντες

2002 - 2003

40

30

1

2003 - 2004

43

28

6

2004 - 2005

48

36

2

2005 - 2006

46

36

2

2006 - 2007

45

28

10

2007 - 2008

48

29

12

2008 - 2009

69

23

15

2009 - 2010
65
31
23
2010 - 2011
70
40 21
2011 - 2012
59
46 19
2012 - 2013 133

75

20
2013 -2014 166

111

18
2014 - 2015 185 84 17

 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών στη μετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, με ταυτόχρονη αειφορική προστασία και διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικών, χημικών, τεχνικών, οικονομικών και βιολογικών αντικειμένων καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος