Προσωπικό Εργαστηρίου PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από το Διευθυντή του, τα μέλη ΔΕΠ που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με αυτό του εργαστηρίου, δύο μέλη  Ε.ΔΙ.Π. και δύο μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

  • Δημήτριος Βαφείδης, Καθηγητής,  Διευθυντής Εργαστηρίου
  • Κωνσταντίνος Κορμάς, Καθηγητής
  • Στεριανή Ματσιώρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Νικόλαος Νεοφύτου, Επίκουρος Καθηγητής
  • Κωνσταντίνος Σκόρδας, Επίκουρος Καθηγητής
  • Χρήστος Δομενικιώτης, ΕΔΙΠ
  • Σοφοκλής Δρίτσας (PhD), ΕΔΙΠ
  • Χρυσούλα Αποστολογάμβρου, ΕΤΕΠ
  • Αλεξάνδρα Πετρωτού, ΕΤΕΠ
 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος